Як правильно писати твір-міркування?
Навіть самі розсудливі підлітки, а з ними і любителі поговорити про все на світі, стримано замовкають, коли мова заходить про пункті С2.2 на Державній підсумковій атестації з російської мови. Під цим індексом ховається завдання написати твір роздум на морально-етичну чи іншу задану тему. Всі дев'ятикласники мають бути знайомі з цим типом тексту і не раз тренувалися в його написанні на уроках. Але екзаменаційна робота, звичайно ж, відрізняється від класної і домашньої. До неї пред'являються більш конкретні вимоги і оцінюється вона суворіше. Але головне, що змушує хвилюватися і школярів, і їхніх батьків, а іноді навіть вчителів - це система оцінювання атестаційних творів. Орієнтуючись на неї і прагнучи заробити якомога більше балів, потрібно як слід підготуватися до ДПА. Тим більше, що, незважаючи на всі переживання і нарікання учнів, скасовувати її Міністерство освіти не планує. Особливості твори-міркування
Будь письмовий твір - це, по суті, чіткий виклад власних знань та думок на певну завданням тему. Але, в залежності від виду тексту за типом мовлення, робиться акцент на ті чи інші засоби мови. Зокрема, якщо йдеться про твір-міркування, то в пріоритеті виявляється не переказ, не виклад інформації в прямій подачі, а її аналіз, у процесі якого автор прагне не просто висловити свою точку зору на якийсь предмет, але і аргументовано її обґрунтувати, а в разі, якщо це необхідно, ще й переконати читача у своїй правоті.
З цього визначення випливає, що будь-яке міркування, письмове або усне, повинно мати під собою основу, відштовхуватися від головної думки, доступно сформульованої і зрозумілою і автора, і читача тексту. І вже потім ця основна ідея розглядається з різних ракурсів, коментується та ілюструється виразними прикладами і аргументами. У підсумку робиться один (або кілька альтернативних одна одній) висновків, до яких автор повинен підвести читача шляхом бездоганно логічних обґрунтувань. Ця послідовна ланцюжок взаємодоповнюючих і закономірно розвиваються думок і становить вагому частину тексту-міркування.
Вимоги до твору-міркування на ДПА
Зрозуміло, загальні положення мало допоможуть школяру, який опинився один на один з атестаційним завданням. Беручись за його виконання, дев'ятикласник має враховувати такі особливості цього завдання з російської мови на ДПА:
структуру тексту;
обсяг тексту;
достатня кількість прикладів і аргументів;
грамотність;
оформлення роботи.
А тепер розглянемо кожен з цих пунктів. Структура тексту, тип якого заявлений як міркування, передбачає наявність та чітку послідовність розташування складових частин:
 1. Вступу, що містить тезу в авторській інтерпретації. У цій частині важливо продемонструвати розуміння учнем основної думки твору, на якій буде побудовано наступне міркування.
  Основної частини, яка є визначальною для всієї роботи і показує, наскільки грамотно школяр здатний викладати свої думки, дотримуючись при цьому логічність і аргументованість мовлення. Її зміст, загалом, зводиться до доведення тези, висловленої у вступі. Але за умови, що будуть наведені як мінімум два адекватних аргументів, кожний з яких, у свою чергу, проілюстрований парою прикладів із заданого тексту. При цьому врахуйте, що навіть самий наочний приклад не буде зарахований екзаменатором, якщо в ньому відсутня вказівка на аргумент.
  Висновки, логічно завершує текст і підводить підсумок всьому, сказаного в ньому. В ньому цінується вміння школяра узагальнити власні думки і їх наслідки, прийти до остаточного вирішення проблеми. Важливо, щоб заключна частина була лаконічною, але при цьому змістовною, і ні в якому разі не суперечила тези, заявленому в самому початку.
  Обсяг екзаменаційного твору-міркування не може бути менше 70 слів. Коли будете підраховувати їх, враховуйте всі прийменники і сполучники, а складні слова з дефісом вважайте за одне. Що стосується поділу тексту на абзаци, їх кількості і обсягу, то, виходячи з структури твору, їх не може бути менше трьох (по одному на кожну частину тексту). При цьому вступ можна обмежити 1-2 пропозиціями, основна частина зобов'язана бути більше набрання мінімум удвічі (2/3 всього тексту), а висновок не може перевищувати основну частину і краще обмежити його тими ж парою речень. В основній частині непогано розділяти аргументи, приводячи кожен з червоної рядки.
  Грамотність мовлення-невід'ємна умова високої оценки.Поэтому ретельно перевірте і виправте всі орфографічні, пунктуаційні, стилістичні помилки, а краще не допускайте їх навіть в чернетці.
  Чистовик повинен бути написаний ручкою з синьою або чорною пастою, розбірливим почерком. Використання олівців, фломастерів, ручок з іншими кольоровими чорнилом не допускається. Намагайтеся писати не поспішаючи, щоб не допускати помарок і не виправляти текст. Його перевірка належить не комп'ютеру, а живим людям, тому ваша задача, крім усього іншого - справити на них приємне враження допомогою оформлення своєї роботи.
  Не забувайте, що порушення послідовності або відсутність будь-якої з структурних частин тексту, недостатня аргументація, маленький обсяг, помилки і/або недбале оформлення атестаційної роботи неминуче потягнуть за собою втрату балів при виставленні оцінки.
  Написання міркування на задану тему
  Есе (так в системі освіти ще називають твір-міркування) на Державній підсумковій атестації пишеться по заданому екзаменатором текстом - точніше, за змістом уривка літературного твору. Школярам потрібно прочитати його і проаналізувати сенс всього уривка або тієї її частині, яка буде вказана в завданні. Додатково будуть коротко описані основні вимоги до твору, які ми детально розглянули вище. Заздалегідь вивчіть їх, щоб на іспиті лише освіжити в пам'яті і приступити до виконання завдання:
  1. Вдумливо прочитайте текст і подумки виділіть основне питання, порушене у ньому. Сформулюйте цю думку своїми словами і переконайтеся, що її сенс вам повністю ясний.
   Почніть писати вступ з питання або пошліться на автора. Ваше завдання - показати актуальність і важливість тези, зацікавити читача і залучити його в той діалог, який подумки створите в наступній частині тексту. Найзручніше використовувати у вступі ввідні слова, які і читача налаштують на потрібний лад, і вам допоможуть зібратися з думками. Це можуть бути, наприклад, такі фрази як «Я вважаю», «На мою думку», «За словами автора», «Текст вчить нас» та інші мовні кліше. Не забувайте виділяти загальні обороти знаками пунктуації.
   Обмеживши вступ парою пропозицій і висловивши тезу, переходите до основної частини. Починайте з нового абзацу і постарайтеся відразу ж довести справедливість тези. Не варто піддавати думку автора і його авторитет критиці. Це, звичайно, покаже екзаменаційної комісії нетривіальність вашого мислення. Але при цьому значно ускладнить ваше завдання. А оскільки кожен, хто проходить ДПА, зацікавлений високої оцінки своїх знань, то краще не ризикувати балами і піти по перевіреному і надійному шляху.
   Щоб якісно і глибоко проаналізувати проблему тези, дайте відповідь самому собі на такі питання: на що автор намагається звернути увагу читачів? Як автор оцінює ситуацію в сюжеті і вчинки персонажів? Якими виразними засобами користується автор і чому він вибрав саме їх? Отримавши відповіді, вам буде простіше підібрати власні аргументи.
   Виберіть ті фрагменти вихідного тексту, які найкраще підтверджують авторську позицію. Випишіть їх в чернетку, переформулировав по-своєму. Щоб не помилитися з аргументами, кожен раз подумки ставте собі питання «Чому так?» і відповідайте на нього.
   Знайдіть у тексті ті епізоди, які відповідають за змістом авторської (і вашої в даному випадку) позиції. Вони стануть ілюстративними прикладами у вашому творі.
   Коли будете наводити аргументи, розташовуйте їх не як попало, а по мірі виразності: спочатку найвагоміший, потім менш переконливий і найслабший поставте в кінці.
   Передати приклади кожного аргументу можна декількома способами, і як краще використовувати кілька разів, щоб продемонструвати свої знання і вміння користуватися різноманітними виражальними засобами мови. Ви можете процитувати авторський текст за допомогою прямої або непрямої мови. Якщо пропозиції в оригінальному тексті занадто довгі, їм можна цитувати не повністю, а лише частково, або зовсім замінити вказівкою на номер пропозиції.
   Для того, щоб зробити читання вашого твору більш легким, а заодно полегшити собі задачу зв'язку його частин, використовуйте стійкі мовні звороти. Найбільш зручні для використання в есе - це «підтвердження цих слів наведу приклад», «Звернемося до епізоду», «Справедливість висновку доводиться на прикладі» та інші, які підкаже фантазія і словниковий запас.
   Вичерпавши запас аргументів, і переконати читачів у своїй правоті, переходите до заключної частини тексту. Почніть її словами, які відразу покажуть, що ви готові підвести підсумок міркуванням: «Отже», «Отже», «Таким чином», «Виходячи з цього» і т.п.
   У заключній частині поглибите теза, висловлена у вступі, і переформулюйте його так, щоб він виглядав доведеною істиною. Можете дати ненав'язливий рада на її основі або зробити узагальнюючий прогноз. Іншими словами, логічно завершити текст, щоб у читача не залишилося відчуття обірваного на півдорозі есе.
   Поставивши крапку в останньому реченні заключної частини, заново перечитайте власне есе і постарайтеся якомога прискіпливіше оцінити його. Безжально скорочуйте повтори слів і фраз. Якщо відчуєте, що ваш тон вийшов занадто критичним, перебудуйте деякі пропозиції і пом'якшити їх зміст, не втрачаючи суті. Позбавтеся від надмірно емоційних обертів і допущених помилок.
   Перепишіть твір начисто і перед тим, як віддати екзаменатора, ще раз перегляньте його на предмет помилок.
   Така опорна інструкція, за допомогою якої ви зможете успішно скласти іспит з російської мови на Державній підсумковій атестації. Ви не перший і не єдиний, хто стикається з таким завданням, а тому не сумнівайтеся у своїх силах, відновіть у пам'яті всі необхідні знання і використовувати їх, щоб отримати максимальну кількість балів.