Як знайти довжину кола?
Найважливішим для практичних цілей характеристикою будь-колу, крім радіуса/діаметру є її довжина. Наприклад, щоб знайди кількість матеріалу для створення кільця заданого діаметра необхідно знайти довжину кола, що він утворює. Складність особливого не представляє, але так як основних формул для знаходження довжини кола дві, одна через радіус, а інша через діаметр, то багато хто починають плутатися який все таки параметр використовувати для розрахунку за формулою, яку вони хоч якось пам'ятають.
Колом називають безліч рівновіддалених від центру точок. Відстань, на якому знаходяться дані точки від центру окружності буде радіусом. Діаметром ж в окружності називається відрізок, що з'єднує дві точки кола і проходить через її центр. Отже діаметр дорівнює двом радіусам кола D = 2R. Для знаходження довжини кола можна використовувати наступні формули.
 • Через радіус.
  C = 2 • ? • r
  де С - довжина кола; ? - константа, яка виражає відношення довжини кола до її діаметру, що є числом з нескінченною кількістю знаків після коми і яку для цілей розрахунків можна приймати рівною 314; r - радіус кола.

  Приклад. Для кола з радіусом 10 одиниць довжина кола складе З = 2 • 314 • 10 = 628 одиниць.


  Через діаметр.
  C = ? • D
  де С - довжина окружності; ? - константа; D - діаметр кола.

  Приклад. Для кола діаметром 20 одиниць довжина кола складе З = 314 • 20 = 628 одиниць.


  Підсумкові результати в прикладах закономірно вийшли однаковим, так як було вже сказано вище, діаметр окружності дорівнює двом її радіусах, отже в прикладах визначалася довжина однакових кіл.

  Довжину окружності, яка представлена об'ємною фігурою, можна на практиці знайти безпосереднім вимірюванням. Для цього візьміть нитку або мотузку потрібної довжини і зробіть один виток навколо кола. Позначте точки, в яких два кінці нитки з'єднаються. За допомогою вимірювального інструменту знайдіть відстань між двома зазначеними точками.